Min blogglista

måndag 27 oktober 2014

Våra nya dödssynder

För nästan tio år sedan kom Stefan Einhorns bok "Konsten att vara snäll" som handlade om betydelsen av att vara en god medmänniska. Den blev en stor succé. I höst återkommer författaren till ämnet och har undersökt hur vi förhåller oss till dödssynderna.
    Efter en brett upplagd opinionsundersökning med över tusen personer, djupintervjuer och samtal med en expertpanel visar det sig att de flesta gamla dödssynderna har ersatts av nya. De är: falskhet, hat, hänsynslöshet, översitteri, trångsynthet, främlingsfientlighet och girighet.
I "De nya dödssynderna" tar han ett helhetsgrepp på de egenskaper som människor anses vara de sämsta. De klassiska sju dödssynderna: högmod, vällust, frosseri, girighet, lättja, vrede och avund har sitt ursprung i den katolska kyrkan och förtecknades för över 1 500 år sedan. Men de har överlevt och än idag figurerar de i olika sammanhang inom film, litteratur och reklam.
    Einhorn presenterar de överraskande resultaten och illustrerar dem med exempel och träffande historier ur livet. Intressant är att hälften och ibland mer anser att de själva i olika grad bär på den nya dödssynderna.
   Einhorn slår fast att om vi vill hantera våra dåliga sidor måste vi bli medvetna om att vi har dem och skriver: "Vi måste bevaka våra mörka sidor och sträva efter att släppa fram våra goda."
  Intressant läsning som kastar ljus över vilka etiska frågor som sysselsätter nutidsmänniskan. Frågan är hur snabbt de skiftar, får man samma listning om fem år?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar