Min blogglista

onsdag 23 januari 2019

Bota en fanatiker?

Amos Oz från Israel
var en av vår tids mest prisade och älskade författare, han dog just före nyår. Amos Oz har tidigare utforskat en av vår tids stora ödesfrågor, drivkrafterna bakom fanatism och extremism, i klassikern Hur man botar en fanatiker. Den har blivit en modern klassiker och i " Kära fanatiker" återvänder Amos Oz tio år senare återigen till fanatismen.
     Boken består av tre nyskrivna essäer som alla är sprungna ur Amos Oz föreläsningar. De är skrivna med en känsla av brådska och angelägenhet - än finns tid att tillsammans skapa en bättre framtid innan fanatismen tar över. Essäerna bildar en vädjan om försoning som kastar ett nytt ljus över Israel, judendomen och villkoren för vår mänskliga existens.
     Kära fanatiker tecknar också en bild av en man som under decennier insisterat på att hålla kristallklar och mänsklig röst i tider av galenskap..Amos Oz belyser såväl historiska som brinnande aktuella frågor och lägger fram nya sätt att se vår nuvarande situation där fanatismen eskalerar i alla delar av samhället.
    Vad är fanatism och finns det en korn av det i varje enskild människa? Vad är essensen i judendomen från dess allra gryende början fram till idag? Finns det en motsägelse mellan judendom, humanism och demokrati? Är den politiska konflikten i Israel beständig som många vill få oss att tro?   
    I Oz ögon är varje människa sin egen, en individ, men också kopplad till sin uppväxt, samhälle och traditioner.Hur man botar en fanatiker från 2006 är skriven som en reaktion på 9/11 och dess följder. Fjolårets bok kom ett årtionde senare när situationen, trots alla insatser, blivit allt värre och fanatismen allt mer eskalerande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar