Min blogglista

torsdag 31 januari 2019

Mycket välskrivet om träden

  En av de viktigaste infallsvinklarna i Gunnar Wetterbergs bok "Träd. En vandring i den svenska skogen" är att skogen inte är en statisk företeelse, varken som helhet eller sedd i ljuset av detaljer. Den flora och fauna som präglade sten­ålderns svenska skogar skilde sig från dagens. Löv- och barrträd har kämpat om utrymmet och konkurrerat med varandra i tusentals år, ibland med och ibland utan mänskligt ingripande. Också en så allmänt avskydd företeelse som kalhyggen har en historia, vilken Wetterberg vet.
   Eller skogsbränderna, som under det senaste decenniet har kommit att bli mediesamhällets återkommande ­favoritkatastrof. I historisk tid var skogsbranden en fasa av betydligt större fara än idag, när vi har brandskydd med luftöver­vakning. Mellan en och tre procent av skogsmarken brann varje år. Torra tallmarker blev lågornas rov vart femtionde eller vart sjuttionde år. Faktum är att bränderna var ett element i skogarnas ekosystem. De var nödvändiga för den naturliga föryngringen. Bristen på bränder under andra hälften av 1900-talet gick ut över växter som behövde elden för att gro.Också stormar är en del av träden vardag, man kanske inte automatiskt ska ta fram etiketten "katastrof" för att beskriva stormens återverkningar. Skogen är ett sinnrikt ekosystem som har en läkande kraft. Också.
   Det är en bedrift att han har lyckats författa en medryckande skildring av ett ämne som dignar under teman och exempel.  Att ta sig igenom "Träd" är att upptäcka nya fält att beskåda och förundras över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar