Min blogglista

fredag 10 maj 2013

Introvert - helt rätt

I vår tid verkar "utåtriktad och flexibel" vara de mest eftersökta egenskaperna på arbetsmarknaden, läs bara platsannonerna får ni se, social kompetens värderas högre än yrkeskompetens och den som skriker högst får oftast som den vill.
    Det är en tid där inåtriktade, eftertänksamma och stillsamma människor kan misstänkas vara sjuka. En tid där introversion ofta förväxlas med blyghet, arrogans och asocialt beteende.Men det är helt fel. Det förstår man när man läser Linus Jonkmans bok "Introvert - den tysta revolutionen" som just kommit ut. Han berättar om sina egna och andras upplevelser som introverta och förklarar skillnaderna på och likheten mellan extroverta och introverta människor.
   Om vi är introverta eller extroverta är en biologiskt hårdkodad del av vår personlighet. Detta har varit känt och har undersökts av vetenskapen i mer än hundra år. Och mycket av det gnissel vi uppleverv, både i yrkeslivet och privat, har sin botten i motsättningar mellan dessa båda läggningar.
  Förståelsen för vad det innebär att vara introvert har ökat avsevärt på sistone. Men ännu har man inte sett någon platsannons som efterfrågar introverta människor....
   Men i  en värld där bruset blir starkare för varje dag kan det rentav vara en fördel att vara introvert, och de som fått den gåvan kan skatta sig lyckliga.

  Extra plus för omslaget där en tax bara vill fly från bruset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar