Min blogglista

torsdag 13 juni 2013

Färgen avslöjar oss

   Att vitt förknippas med ljus och rött med blod vet de flesta, men varför står blått för trohet och gult för svek? 
  Färgerna på de kläder vi bär  avslöjar oss och skickar signaler och så har det alltid varit. I forntiden fanns färger som bara fick bäras av de allra mäktigaste.
  Maja Jacobson forskar i etnologi med människors inställning till kläder som specialintresse. I boken "Färgen gör människan" kartlägger hon frågor om färg, kläder och identitet från antiken till nutid.
  Författaren gör en kulturhistorisk genomgång av färgernas skiftande betydelse och lyfter fram det typiska för olika tiders och kulturers klädsel och färgpreferenser. Färg, kläder och identitet är nära sammanlänkade och när man blickar tillbaka kan mode och färg berätta en hel del om könsroller och tidsanda. Färger är dessutom viktiga symbolbärare. Och inställningen till färg är i hög grad kulturellt konstruerad.
   Intressant bok som beskriver det vi alla kan se men inte bryr oss om att tolka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar