Min blogglista

tisdag 25 juni 2013

Om sjuka ledare

  Det skrivs böcker om alla möjliga och många omöjliga ämnen.
  Christer Nilsson skriver om sjukdomar. Hans bok "Sjuka statsmänoch vad de ställt till med" är intressant läsning.
Den svenska historikern
   Elva porträtt av tio män och en kvinna med mycket stor makt som alla varit sjuka eller storhetsvansinniga, paranoida, psykopatiska eller skvatt galna och vars maktutövander haft avgörande eller inverkan på historiens lopp presenteras här på knappt 200 sidor.
  Här träffar man på Napoleon, Woodrow Wilson, Churchill och Hitler samt John Kennedy och drottning Kristina.
  Det råder inget tvivel om att ledarnas hälsotillstånd påverkat deras förmåga att leda stater. Men förstås är resultatet beroende av om man haft goda rådgivare som agerat klokt.
  President W Wilsons slaganfall under fredsförhandlingarna 1919 påverkade utgången och hur Versailles- freden utformades. Mao Zedongs hjärtproblem under kulturrevolutionen påverkade livet för miljoner kineser. Mao kunde inte överblicka vad han satt igång med.
  Intressant som fenomen är "senilt storhetsvansinne" som drabbade män som Stalin och Hitler och som fick tragiska konsekvenser.
  Vem sa att sjukdomshistoria är ointressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar