Min blogglista

torsdag 14 maj 2015

Blotörstigt till sjöss

 Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan i Stockholm och docent vid Åbo Akademi. Han är också en av Sveriges mest framstående militärhistoriker, och har skrivit ett trettiotal populärvetenskapliga böcker.
   I kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år" berättar han utifrån en vinkel som ingen tidigare tagit fasta på, nämligen den kontinuerliga sjöröveriverksamheten som affärsidé och som påtryckningsmedel.
  Vid vikingatidens slutskede runt år1100 upphörde inte sjöröveriet längs Östersjön och Nordsjöns stränder, tvärtom tilltog det. Så följde runt 750 år då pirater och sjörövare härjade mer eller mindre intensivt innan kuststaterna började bekämpa kriminaliteten till sjöss. Men då ökade istället kaperiet det av statsmakten godkända kriget mot fiendens handelsfartyg innan det slutligen förbjöds år 1856.
  Här finns berättelsen om de mäktiga och blodtörstiga vitaliebröderna, som bland annat hade Kastelholm på Åland som ett av sina fästen i norra Östersjön. Man var i ständig konflikt med Hansastäderna som ville idka sjöfart i lugn och ro.
   Det handlar om hur handelsfartyg, fiskare och kustsamhällen har angripits av och försvarat sig mot pirater och kapare genom århundradena. Den är full av dramatiska händelser och fascinerande människoöden som genom ny arkivforskning kan lyftas fram ur historiens glömska.


2 kommentarer: