Min blogglista

lördag 23 maj 2015

Problematisk poet

Bertel Gripenberg, 1878–1947, räknades under sin livstid till de främsta i finlandssvensk lyrik och blev1931 nominerad till Nobelpriset. Men efter andra världskriget har hans författarskap omvärderats både av politiska - alltför långt åt höger - och estetiska skäl.
  I  Anna Möller-Sibelius bok "Bertel Gripenbergs lyrik" diskuteras degraderingen från hyllad och formsäker poet till ideologiskt tvivelaktig versmakare, men framför allt belyses Gripenbergs lyriska produktion under fyrtio år i sitt samspel med den turbulent samtid.Sägas bör att man får lust att läsa om Gripenberg, se hur han känns idag.
    Här behandlas den dekadenta lyriken och naturpoesin i början av seklet, krigslyriken från 1918 och framåt, Gripenbergs förhållande till modernismen på 1920-talet och hans sena dödsdikter. Utifrån tre nyckelbegrepp – roll, retorik och modernitet – undersöks Gripenbergs växlande diktarroller, hans kommunikation med läsaren och hans förhållande till moderniteten som en både dynamisk och motsägelsefull undertext i författarskapet.
   Riktigt roligt med en nyfiken text som bryr sig om att forcera de föreställningar som hunnit bli sanningar på några decennier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar