Min blogglista

måndag 5 november 2012

Bodils känsla för tid


När vi är barn söker vi oss till det meningsfulla. Längre fram i livet får vi för oss att vi har ont om tid och då håller vi mest på med det kortsiktigt "nödvändiga". När så pensioneringen kommer och vi borde ha all tid i världen för det meningsfulla, då finns inte alltid nyfikenheten kvar.
   Om den utvecklingen skriver Bodil Jönsson i "Tid för det meningsfulla" som just kommit ut. Hon har intresserat sig mycket för vad vi gör med tiden. Hennes "Tio tankar om tid" är en modern klassiker.
  Att ha tid för det meningsfulla berör individer i alla åldrar. Samspelet mellan generationer behöver utvecklas och bli ett annat nu när det oftare är fyra generationer snarare än tre som lever samtidigt. De flesta lever nu längre än förr och har en ålderdom kännetecknad av mer utveckling än nedgång. Detta innebär inte självklart att det enbart är medelåldersperioden som ska förlängas så att vi exempelvis bara arbetar längre.
   Mycket av det Jönsson skriver om här har hon talat om vid föreläsningar och på bloggen: www.bodiljonsson.se/blog som man med fördel kan läsa om man är intresserad av frågor kopplade till tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar