Min blogglista

tisdag 24 september 2013

Fredrik & fröknarna

Fredrik Lång skriver gärna om gången tid, ett par romaner om antiken har han skrivit Nu gör han med romanen "Flickorna på Nappari" ett nedslag i tidigt 1900-tal. Hab kallar sin nya roman "en herrgårdsroman och den börjar med en oväntad entré:Till Nappari gård kommer smedsonen och filosofie studenten Osborne Hancock enjunidag år 1905.
   Han har kommit överens med godsägare Tigerstedt, att han ska undervisa döttrarna Rose-Marie och Avé. Familjen har bott i Ryssland men nu ska barnen lära sig sitt fäderneslands språk och litteratur från grunden.
   Naturligtvis förälskar sig båda flickorna ändå i Hancock, både den allvarliga Avé och den glada Rose-Marie. Men i Finland råder ofärd och ryskt förtryck. Eugen Schauman har mördat generalguvernör Bobrikoff. I aktivistkretsar jublar man och när Lennart Hohenthal skjuter Eliel Soisalon Soininen är det många som vill hjälpa Hohenthal att fly till Sverige, bland dem författarna Gunnar Björling och Arvid Mörne. Osborne Hancock är med i flyktplanerna och deltar aktivt i kampen mot den ryska hemliga polisen Ochranan.
    Fredrik Lång har alltså skrivit en bred historisk roman som baserar sig på verkliga händelser. Början av 1900-talet är en tid av förändringar: det gamla ståndssamhället knakar i fogarna.
  I november besöker författaren åländska Brändö där han deltar i En vind från havet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar