Min blogglista

måndag 15 februari 2016

Borrar på djupet

 Inger Edelfelt är bra på att skapa en spännande berättelse. Men hennes nyaste roman " Fader vår" är mer än så, en idéroman om våra föreställningar om Gud och om
hur faderslängtan kan spela in där. Och längtan efter kärlek överhuvudtaget.
   Det handlar om Anna som aldrig riktigt känt sig som del av sin egen familj. Och som vuxen får hon veta något som gör att hon omvärderar sin uppväxt på djupet. Sökandet efter familjerötterna leder henne till Hagbraket, en gård på landsbygden där den slagrörde Muni Ra pysslas om av sin dotter.
    Han är en andlig ledare för folket på gården, en Jesusliknande healer som botar med kärleksenergi. På gården bedriver hans dotter ett slags kollektivboende som lockar många sökande människor till sig. Men har Muni Ra de krafterna som tillskrivs honom eller är han bara en bluffmakare?
   Anna misstänker att det är en spekulativ verksamhet, men blir förvånad över sina starka upplevelser i Muni Ras närhet. Och hon kommer under vistelsen på Hagbraket få en ny familj, i flera bemärkelser. Och nog får hon en att börja tänka efter, om både vad en familj är och kan vara. Svaren är inte alltid enkla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar