Min blogglista

söndag 7 oktober 2012

Fru Fortuna i alla tider

  Vid De svenska historiedagarna i Mariehamn nyligen fick unga forskaren Kristiina Savin ta emot Clio-priser. Mycket välförtjänt för doktorsavhandlingen "Fortunas kläder" som handlar om mentalitetshistoria och hur människor förhöll sig till lycka, tur, otur och risker i 1600-talets Sverige.
   En imponerande bedrift för Savin kom från Estland till Sverige för att lära sig svenska. Hon lärde sig så bra att hon kan tolka 1600-talets knepiga handskrifter!
 Fortuna stod för växlingen av lycka och olycka i människolivets plötsliga, oväntade och svårbegripliga vändningar. Fortunas klädnader undersöker hur man såg på livets osäkerhet i stormaktstidens Sverige.
    Hur förklarade man skeppsbrott, blixtnedslag, svårförklarliga dödsfall och plötsliga räddningar ur faror?Tron på ödet och ödets makt kolliderade med kyrkans lära om att Gud fixade både lycka och olycka. Savin kartlägger skiftande tolkningar i skärningspunkten mellan religion och världslig tro och lyckas med att göra stormaktstidens tankevärld synlig.Och hon påpekar att Fru Fortuna lever i vår tid också för nu liksom då är det omöjligt att kalkyler inför framtiden, Fortuna klär sig kanske annorlunda men hon är en kraft att räkna med. Tänk på det ni lämnar in tips- och lottorader!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar