Min blogglista

tisdag 9 oktober 2012

Problemen i öster

   Nu finns den på svenska, sjunde delen av Simon Scarrows romanserie om romarofficerarna Macro och Cato. "Hotet" heter den och här handlar det om ett orosområde som är lika oroligt idag som det var första århundradet av vår tideräkning. Romarnas östliga provinser, dagens Syrien, Palestina och den långa gränsen mot perser och skyter var alltid osäker.
   De romerska trupperna är i uselt skick och ledarna för legionen är så korrupta att armén riskerar att tappa kontrollen över området. De båda officerarna Macro och Cato får i uppdrag att åka till de östra provinserna för att återställa ordningen. 
Men när de kommer fram möts de av ännu större utmaningar. En judisk upprorsmakare, Bannus, får temperaturen att stiga och snart är de två indragna i en kamp för överlevnad i denna häxklittel av starka känslor och mordlystnad.
  Scarrows romaner bygger på händelser som var aktuella och han får tiden att leva upp. Och människan, ja hon är sig lik genom årtusendena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar