Min blogglista

onsdag 24 oktober 2012

Inte len i truten

    Kjell Eriksson är författare till tolv romaner och med kriminalserien om Uppsalapolisen Ann Lindell har han fått stor publik och priser och blivit översatt till många språk.
   Nu har han skrivit en självbigrafisk bok, "Simma i mörker", en bok som vibrerar av upprördhet över samhällets orättvisor, ja man kan nog kalla det klasshat.
  Kjell, född -53, växte upp i lärdomstaden Uppsala men den akademiska banan var inget för honom. Hans barndomshem låg på Ymergatan i Almtuna, arbetarnas stadsdel. Härvidlag påminner han om Elsie Johansson, flickan som bodde och arbetade i Uppsala men aldrig var akademisk. Författare blev hon ändå.
   I stället för universitetet gick han i trädgårdsskola, blev anläggningsarbetare, facklig organisatör, agitator, vänsteraktivist, egenföretagande trädgårdsmästare, expert på rosor och perenner och på 1990-talet författare men drog som en vagabond mellan länder och världsdelar,  längtade efter varaktig kärlek men övergav jämt sina kvinnor.
   Det är en berättelse om ett liv som inte har mycket likhet med andra författares. Där varje sida brinner av starka känslor i en pendling mellan självföraktande ångest och obrytbar optimism.

  Och som han själv deklarerar:Varför ska alla vara så städade, tillbakahållna? Världen är orättvis mot mig och den klass jag kommer ur, har alltid varit, varför skulle jag då vara len i truten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar