Min blogglista

fredag 9 november 2012

Religion för ateister ?

 Visst är titeln på schweizaren Alain de Botton en provokation - åt båda hållen.
  Ateister vill inte ha med religon att göra och de troende tar illa upp för ateisternas hånfulla attacker. Läget är definitivt låst mellan grupperna, tänker till exempel på de svenska humanisternas debattartiklar. Inget under av saklighet precis.
  Men måste det vara så här?
  Det tycker inte de Botton. Han menar att den sekulära världen har mycket att lära av religionen och dess utövare och tycker att ateister och agnostiker borde plocka russinen ur den religiösa kakan. Genom att låna det bästa från alla religioner kan man lära sig vikten av att samlas runt en måltid eller att ha speciella byggnader dit alla är välkomna och hur vissa riter kan vara till stöd i livet olika skeden.
"Religion för ateister" har den långa underrubriken En icke-troendes handbok i religionens användningsområde. de Botton skriver för människor som är som han själv, som inte bryr sig om Gud men ändå är i behov av tröst och vägledning.Den attityden är betydligt mer konstruktiv än det ilskna förnekandet.

1 kommentar: