Min blogglista

måndag 4 september 2017

Brev från Austen


Jane Austen (1775 - 18127) skrev sex romaner men hör ändå till världslitteraturen. Nu ges hennes brev ut i ny svensk översättning. Brev som oftast gick till favoritsyster Casandra men också till syskonbarn och goda vänner. Totalt rör det sig om 148 bevarade brev, både Jane och Cassdandra lär ha bränt brev med tanke på eftervärlden.
    Dessa brev ger en unik insikt i romanförfattarens dagliga liv. Privata och skvallriga, observanta och avslöjande, väcker de till liv hennes familj och vänner, omgivningar och samtid med en fräschör som överträffar moderna biografier. Precis som i vår tids åsiktsutbyte finns här
Vi känner igen rösten från romanerna, kvick och underhållande då hon beskriver det sociala livet; tänkvärd och lärorik när hon skriver om det litterära hantverket. Vill man kan man se breven som en beskrivning av hur engelska kvinnor levde vid tiden för Napoleonkrigen. För urval och översättning står Paulina Helgeson.
en undertext som bara kan förstås av de insatta. Hänvisningar till gemensamma bekanta och ordlekar som hörde hemma inom familjen. Men man behöver inte förstå allt, man får bäst behållning av dem om man läser dem som fragment från en tid som flytt för länge sen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar