Min blogglista

torsdag 28 september 2017

Kunnigt om det ryska

  Två gånger har Bengt Jangfeldt tilldelats Augustpriset. Först för "Svenska vägar till S:t Petersburg" (1998) och sedan för sin stora biografi över den ryske poeten Vladimir Majakovskij. .I " En rysk historia" (2015) berättade han om sitt intresse för rysk kultur och ryska språket – ett intresse som har följt honom genom hela hans yrkesliv.
   I sin nyaste bok, på ryskt tema förstås, "Vi och dom, om Ryssland som idé" lyfter författaren fram den ryska historiens pendelrörelser mellan stagnation och uppbrott, förtryck och töväder, reformer och kontrareformer.(Som en parentes kommer jag ihåg Kjell Albin Abrahamsons hårteori om ryska makthavare. Den gick ut på att ju mer hår de har dess konservativare är de (som Stalin och Krusse) medan de tunnhåriga är mer frihetssinnade.)

   Allt ifrån Peter den store till Vladimir Putin har frågan om Rysslands förhållande till Väst och västerländska värderingar upptagit och splittrat landet. Samma dualism präglar ett annat särdrag i rysk historia, nämligen relationen mellan härskare och folk. Ryssarna ser gärna sitt land som moraliskt överlägset länderna i väst – en uppfattning som är starkt påverkad av den ortodoxa kyrkans roll. Genom att redogöra för huvuddragen i den ryska ”civilisationsmyten” hjälper Jangfeldt oss att förstå inte bara vårt grannlands idéhistoria utan också det speciella i dagens ryska politik och kultur.
   Allt är ledigt skrivet, mycket faktabaserat och det får plats på 200 sidor. Strongt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar