Min blogglista

fredag 22 september 2017

En annan historia

När republiken Finland i år firar 100 har det uppmärksammats på många vis. Till exempel genom tillbakablickar. Svenska litteratursällskapet i Finland ger ut "Öppet fall - Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417 - 2017. Redaktörer är historikerna Nils Erik Villstrand och Petri Karonen.
   Finlands historia skrivs ofta utifrån det titthål som den 6 december 1917 erbjuder. Historien formar sig då till en berättelse om en nationell självständighet som omöjlig att stoppa söker sin väg genom seklerna. Allt som verkar peka mot detta mål blir viktigt, allt annat ses som återvändsgränder eller oväsentligheter.
     I Öppet fall är den bärande tanken en annan. Här granskar sju historiker val och alternativ i Finlands historia utgående från året sjutton i varje sekel, med början i medeltidsåret 1417 och fram till nutid. Vad hade hänt, hur skulle framtiden ha format sig om ett annat alternativ hade valts bland dem som stod till buds? Det man brukar kalla kontrafaktiskt historieskrivande, med "tänk om" som en möjlighet. Det ger texterna en grad av lekfullhet men inom möjligheternas gräns. Människor i alla tider delar erfarenheten av en öppen framtid – historien som ett drama utan manuskript. Boken avslutas helt stilenligt med året som är och man försöker teckna framtidens historia och frågar i vilket sammanhang vi ska se nutidens Finland.
   Intressant och välskrivet av författare som täcker ett mycket brett fält.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar