Min blogglista

måndag 22 april 2013

Intressant om folkets kläder


  Marie Ulväng är en ung forskare som skriver om ett udda ämne, om sambandet mellan böndernas kläder och ekonomi." Klädekonomi och klädkultur" heter hennes publicerade avhandling och visar  hur förutsättningarna för att skaffa och upprätthålla en bondegarderob skiftade över tid och utifrån individens kön, ålder, sociala position och ekonomiska förmåga. 
   Till skillnad från tidigare studier analyseras den enskilda individens klädinnehav utifrån både hushållets socioekonomiska ställning och konsumtionssamhällets framväxt.Det handlar alltså inte om de på 1900-talet konstruerade folkdräkterna som förknippas med nationalromantik och hembygdsrörelse. 
   I undersökningsområdet Lillhärdal i södra Härjedalen, liksom i stora delar av södra Norrland, kan 1850-talet betraktas som en brytningstid mellan traditionella och moderna förhållningssätt i fråga om kläder.   Här skildras hur välstånd uttrycktes med manufakturtillverkade tyger under 1800-talets första hälft och hur betydelsen av mode blev allt viktigare över tid. När fabriksvävda bomulls- och halvylletyger ersatte slitstarkt vadmal, linne och skinn förkortades plaggens livslängd och påskyndade modets växlingar.
   Förändrade klädbehov och nya ideal där mannen fick en tydligare roll som familjeförsörjare och hustruns arbete i högre grad koncentrerades till omsorg om hem och familj, innebar att bonden och bondhustruns garderober gick skilda vägar. Bondens garderob tog betydligt större resurser i anspråk än bondhustruns under 1800-talets sista decennier.
  Super intressanta tankar tycker jag. Kläder har alltför länge bara varit etnologers sak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar