Min blogglista

fredag 8 januari 2016

Historia och Paris

 2014 fick Patrick Modiano Nobelpriset och det ledde till att fler av hans romaner översattes toll svenska. Som "De yttre boulevarderna", som precis som hans andra romaner handlar om att förstå och utforska det förflutna, men ju mer berättaren söker dess otydligare blir bilden.
   En ung man bektraktar ett foto av sin far och hans vänner. Han beslutar sig för att söka sanningen om fadern och sökandet leder honom tillbaka i tiden - till ockupationsåren. I en by i utkanten av Fontainebleauskogen brukade en skara män med tvivelaktigt uppsåt mötas för att göra affärer. Bland dem återfanns den malariesjuke "greve" de Marcheret och tidningsredaktören Jean Murraille. Där återfanns också en ung blond skådespelerska i päls och så fadern: "baron" Deyckecaire.
    Berättaren tränger djupare in i den värld som var faderns, vem var han egentligen - en svartabörshaj, en förföljd jude, eller bådadera? Varför umgicks han med dessa män?
    Sökandet efter den undflyende fadersgestalten fortsätter och till slut smälter berättaren samman med fadern för att kunna dela det mörka förflutna som överskuggar hans eget liv.
     Det är en typisk och välskriven Modianoroman. Formatet är litet men innehållet är stort. Och några definitiva svar ges aldrig.Sökandet fortsätter, i bok efter bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar