Min blogglista

fredag 26 december 2014

Ett ovant helhetsgrepp

Flitige Dick Harrison har nedkommit med ännu ett mastodontverk. Den här gången om 30-åriga kriget. "Ett stort lidande har kommit över oss. Historien om trettioåriga kriget" är titel på nästan 650 sidor historielektion.
   Vanligtvis brukar vi få serverat att kriget är förknippat med Gustav II Adolfs död vid Lützen 1632 och de »fornstora dar« då Sverige blev en stormakt. Fast det är bara en liten del av krigets historia. I Tyskland framställs kriget på ett helt annat sätt. Spanjorerna har sin version, fransmännen sin liksom danskar, holländare, österrikare, schweizare, tjecker, italienare, portugiser, kroater och ungrare. Alla har sett konflikten ur sin egen synvinkel. 
    Harrisons bok  är den första på svenska som tar ett helhetsgrepp på detta väldiga krig och inte bara följer ett enda spår.  Här får läsaren följa ryttare och fotfolk, nunnor och abbotar, skomakare och bönder likaväl som kungar och kardinaler. Här finns den fattiga kvinnan som föder barn mitt i kriget och knekten som byter sida vartefter krigslyckan vänder. Det framgår dessutom att trettioåriga kriget var en global konflikt, i praktiken ett första världskrig. Han visar hur olika regionala konflikter hakar in i varandra och blir en del av det stora kriget och drivs vidare av sin egen logik. Här får man se hur krig finansierades då (och görs på olika håll än idag) med arméer som fick leva på vad landet gav, plundringar och tvångsutskrivning av skatter från än den ena och än den andra sidan.  
   Det är en fascinerande bok om ett långt och grymt som alla historieintresserade bör läsa för att bredda bilden av vad kriget var.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar