Min blogglista

onsdag 12 juli 2017

Agricola i helfigur

  "Mikael Agricola - Pernåpojken som blev reformator" av Sture Enberg ger en bred bild av reformatorn och Bibelöversättaren Mikael Agricolas - han hette från början Michaeli Olofsson -
liv mot bakgrund av det senmedeltida samhälle han växer upp i.
    Han är, liksom författaren själv, född i Pernå och Pernå är en viktig del av skildringen. Man får en inblick i hur dopet, konfirmationen och det kyrkliga livet kan ha gestaltat sig under den här perioden. I boken skildras också hur Agricolas personlighet och trosuppfattning förändras med tiden. Han lever i en dramatisk brytningstid där hans språkkunskaper, humanistiska bildningsiver och diplomatiska skicklighet gagnar honom.Han tog imntryck av Martin Luther men hade ett mer nära förhållande till reformatorn Melanchton och "superhumanisten" Erasmus av Rotterdam.
   Agricola hade en utpräglad känsla för det ekumeniska, vilket gör att han lyckas förnya det religiösa budskapet utan att förlora kärnan i det gamla - en fråga lika aktuell nu som då. Enberg understryker att Agricola i sin person kombinerade intellektuell briljans med ett ödmjukt sinnelag. En ovanlig kombination i dåtid - och nutid.
   Boken år det första svenskspråkiga verket om Agricola och lyfter fram hans svenskspråkiga bakgrund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar