Min blogglista

lördag 29 juli 2017

Rejäl kunskapsdos

Antiken är så mycket mer än bara Aten och Rom. Till antikens värld hör också Mesopotamien och Mykene, egyptier och etrusker, Hatshepsut och Hannibal. I nyutkomna "Antiken" ger sex forskare sina infallsvinklar på tiden som kallas antiken och som är så lik vår egen tid på gott och ont.
     Många måste få en plats i en sådan bok för att vi ska kunna förstå vad som förenar den antika världen med vår egen, liksom vad som skiljer den från vår. Detta är utgångspunkten för denna bok om antikens kultur och samhällsliv.
    Vi möter en ganska främmande värld där slavar var ständigt närvarande, där religionen genomsyrade alla aspekter av tillvaron, och där tiden oftast uppfattades som cyklisk. Men vi möter också en värld som vi är väl förtrogna med, där vetenskap och politik får former som behållits till våra dagar, där storstäder och internationella kontaktnät var vanligt, och där krig och naturkatastrofer förstört mycket av vad människor försökt bygga upp.
   Medverkar gör Nils Billing, Susanne Carlsson, Allan Klynne, Ragnar Hedlund och Hugo Montgomery.
  Boken ger en lättöverskådlig bild och fyller även på i det allmänna bildningsförrådet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar