Min blogglista

måndag 2 november 2015

Om ett främmande land

En annan Jörn, med efternamnet Donner, hamnar i bloggen idag. 1973 gav han ut Sverigeboken , i skuggan av den gamle kungens död och en knapp socialdemokratisk valseger.Den nye kung som tillträdde då sitter kvar sedan över 40 år, men mycket annat har förändrats.
    I avsikt att skriva berättelsen om en ”vinterresa” i Heinrich Heines efterföljd reste Donner runt i Sverige vintern och våren 2014, men den politiska osäkerhet som septembervalet 2014 åstadkom förändrade bilden. Resultatet är reportage- och skissbiken "Sverige - resor i ett främmande land". För mycket har förändrats på drygt 40 år, landet han betraktar men också betraktaren själv.
    När Donner skrev sin förra Sverigebok levde landet i en praktiskt taget obruten socialdemokratisk hegemoni, som småningom urholkades. 2014 kunde man tala om en viss borgerlig hegemoni efter Fredrik Reinfeldts åtta år som statsminister. Valet 2014 kom istället att till stor del handla om invandringen.
Den tidigare massutvandringen till USA ersattes av arbetskraftsinvandring framför allt från Finland under 60- och 70-talen, och under de senaste femton åren har många nyanländande varit flyktingar och asylsökande. En snabbt ökande andel av Sveriges befolkning är född utomlands.Hur svenskt är Sverige idag?
Han berör den ökande politiska oron i Europa, ryska överflygningar i svenskt luftrum och eventuella ubåtskränkningar har också lett till att den fortgående nedrustningen av svenskt försvar på nytt ifrågasatts. Allt detta, den nya och nygamla svenska nationalismen, landets något schizofrena förhållande till det förflutna och till den hävdvunna svenska neutraliteten är teman i boken Med  nyfiken blick ser han Sverige och bygger på resor, samtal, läsning och framför allt kunskap om landet som är en över 60- årig bekantskap. De bitska slängarna han kostar på sig är mycket donnerska men här finns också ett vemod över tidens gång och över
att allt färre vet vem han var en gång i Sverige.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar